Rok 2016 został ogłoszony przez PTETiS i SEP rokiem profesora Władysława Latka
Kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych
Zakład Maszyn Elektrycznych
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
Budynek "Pod Kominem"
00-661 Warszawa, ul. Nowowiejska 20 A
tel: (4822) 234-73-35; tel/fax:(4822) 625-72-73
e - mail: grazyna@ime.pw.edu.pl

Kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych
Prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński
tel. (4822) 234-73-35
e - mail:
G.Kaminski@ime.pw.edu.pl

 


Lokalizacja Zakładu Maszyn Elektrycznych
i gmachu "Pod Kominem"
na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej