Zakład Maszyn Elektrycznych, to jednostka funkcjonująca w strukturach Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zatrudniając 15 pracowników był największym z trzech zakładów tworzących Instytut Maszyn Elektrycznych.
     Zakład Maszyn Elektrycznych jest jednostką "od zawsze" związaną z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

     Jednak maszyny elektryczne były wykładane i projektowane zanim w roku 1921 powołano do istnienia Wydział Elektryczny (wówczas Elektrotechniczny).

     W powstałym 8 czerca 1898 r. Warszawskim Instytucie Politechnicznym, który wprowadził się do specjalnie wybudowanego Gmachu Fizyki, powstało pierwsze Laboratorium Elektrotechniki (w Auli G.F.). W programie dydaktycznym poczesne miejsce zawsze zajmowały zajęcia z maszyn elektrycznych.
     Początki Zakładu, pierwotnie jeszcze jako Katedry Maszyn Elektrycznych, sięgają roku 1918. Z dyplomem Wydziału Elektrycznego i specjalizacją Maszyny Elektryczne mury naszej Alma Mater opuściło od tego czasu kilkuset absolwentów. Odnajdujemy ich praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki oraz wielu instytucjach życia społecznego.

     Przełomowym w historii Zakładu był rok 1999 bowiem rozpoczął on działalność w nowoczesnym Budynku "Pod Kominem", w którym znalazło miejsce: przestronne laboratorium badawcze i dydaktyczne, wygodne gabinety nauczycieli akademickich, warsztat, najnowocześniejsza na Wydziale pracownia komputerowa, sala wykładowa a nawet mini kawiarenka.

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2017 r. funkcjonowania Zakładu Maszyn Elektrycznych w strukturze Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, zgodnie z Uchwałą nr 159/XLIX/2017 Senatu Politechniki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektycznym Politechniki Warszawskiej pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Maszyn Elektrycznych zostali przeniesieni do Zakładu Napędu Elektrycznego a Zakład Maszyn Elektrycznych został zlikwidowany na podstawie § 35 ust. 1 Statutu PW.


     Zakładem kierowali i wykładali wybitni naukowcy:

Profesor Konstanty Żórawski 1918 - 48 r. (Katedra Maszyn Elektrycznych),
Profesor Henryk Kozłowski   1948 - 70 r. (Katedra Konstrukcji Maszyn Elektrycznych),
Profesor Bolesław Dubicki 1948 - 70 r. (Katedra Maszyn Elektrycznych),
Profesor Władysław Latek 1970 - 77 r. (Zakład Maszyn Elektrycznych),
Doktor Alfred Kiszko   1978 - 81 r. (Zakład Maszyn Elektrycznych),
Profesor Eugeniusz Koziej 1977 - 78 oraz 1981 - 94 r. (Zakład Maszyn Elektrycznych),
Profesor Grzegorz Kamiński od 1994 r. do 30 wrzeœnia 2017. (Zakład Maszyn Elektrycznych).